Fosfor czerwony

W dniu 13 grudnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/1737 z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia w załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 273/2004 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do ww. rozporządzenia. Ponadto w myśl art. 2 rozporządzenia w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 111/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do ww. rozporządzenia.

Uwzględniając powyższe, czerwony fosfor został włączony do kategorii prekursorów narkotykowych 2A w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych. Ponadto ze względu na wysokie ryzyko przekierowania legalnego handlu między Unią a państwami trzecimi oraz zachowanie równoległości między substancjami sklasyfikowanymi w rozporządzeniach (WE) nr 273/2004 i (WE) nr 111/2005, czerwony fosfor został sklasyfikowany w kategorii 2 w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi.

Powyższe zmiany w załącznikach wchodzą w życie w dniu 13 stycznia 2021 r., tym samym następuje zmiana w obszarze nadzoru wykonywanego przez Inspekcję Sanitarną oraz obowiązków przedsiębiorcy w zakresie obrotu czerwonym fosforem.

***

W związku z powyższym, od dnia 13 stycznia 2021 r. nabycie fosforu czerwonego na jednego odbiorcę ogranicza się do ilości 100g na rok kalendarzowy.

Nabycie większych ilości wymaga uzyskania ZEZWOLENIA - numeru rejestracji nadawanego przez Prezesa Biura ds. Substancji Chemicznych.

Ponadto, nabycie jakiejkolwiek ilości fosforu czerwonego wiąże się z obowiązkiem wypełnienia deklaracji zastosowania. Wzór deklaracji jest dostępny do pobrania na stronach produktów.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl